Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 341 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Cevher Hazırlama I
İngilizce Mineral Processing 1
Dersin Kodu
MAD 341 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 1 - 3
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Güney
Dersin Amaçları Madenciliğin önemli bir kolunu oluşturan cevher hazırlama kapsamında; gerek zenginleştirme öncesi ve gerekse zenginleştirme kademeleri arasında boyut küçültme ve boyuta göre sınıflandırma, uygulanacak proseslerin verimliliğini doğrudan etkileyen çok önemli parametreler olmaktadır. Uygulanacak yöntemlerin enerji yoğun prosesler olması, kıymetli ve kıymetsiz minerallerin birbirlerinden ayrılmasında yeterli serbestleşmenin en ekonomik koşullarda sağlanması ve nihai metal kazanımlarının optimal verimlerle eldesi gibi gereklilikler, bu ders kapsamında verilen konuların önemini ortaya çıkarmaktadır. Dersin amacı; cevherlerin çeşitli boyutlara kırılması, boyuta göre sınıflandırma ve bu proseslerde kullanılan makina teçhizatın tanıtımı, türleri, kırma, öğütme, eleme ve klasifikasyon devrelerinin incelenmesi, boyut küçültme işlemlerinde enerji, kapasite, ve makina teçhizatlara ait çeşitli seçim kriterlerinin hesapları, akışkan ortamlarda tanelerin davranışı ve sınıflandırılmasına yönelik kavram, makina teçhizat ve hesaplamaları vermektir.
Dersin Tanımı Cevher hazırlamaya giriş, tanımlar, boyut küçültmenin tanımı, amaçları, sınıflandırılması, boyut küçültme oranı ve harcanan enerji hesapları; kırma, tanımı, kırıcıların sınıflandırılması, çeneli (tek ve çift dayanak kollu), konili (kısa ve uzun başlıklı, symons), merdaneli, çekiçli kırıcılar ve özellikleri, kırma devrelerinin (açık, kapalı) oluşturulması ve hesaplamalar, öğütme, değirmenlerin sınıflandırılması, otojen, yarı otojen, çubuklu, çakıllı, bilyalı değirmenler ve özellikleri, değirmen parametrelerine ilişkin hesaplamalar, öğütme devre tertipleri ve hesaplamaları, boyut küçültme ve sınıflandırma ünitelerinde yeni gelişmeler, endüstriyel örnekler, eleme, tanımı, sınıflandırması, laboratuvar tipi eleme, boyut dağılımı çizelgesi hesaplamaları ve boyut dağılım eğrilerinin çizimi, Gaudin-Schumann fonksiyonu ve kullanımı, endüstriyel eleme, tanımı, elek çeşitleri ve çalışma prensipleri ve hesaplamalar, klasifikasyon tanımı, tanelerin akışkan ortam içindeki hareketleri ve boyuta göre ayırma prensipleri, mekanik klasifikatörler, hidrolik klasifikatörler, çeşitleri, çalışma koşulları, pülp hesapları, dönem seminerleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Cevher hazırlama terimlerini kavrayabilme ve kullanabilme,
II. Boyut küçültmenin amaçlarını ve boyut küçültmede harcanan enerjinin hesaplayabilme,
III. Kırma devrelerinin hesaplanması,
IV. Öğütme sistemlerini ve değirmenlerde devreden yük hesaplamalarını,
V. Boyuta göre ayırma ve sınıflandırma ile elek eğrisi çizimlerini uygulama ve ortalama tane boyut hesaplamalarını,
VI. Tanelerin akışkan ortam içindeki hareketlerini inceleme ve boyuta göre ayırma prensiplerini,
VII. Klasifikatörler ve çöktürme hesaplamaları,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Y. Kaytaz; Cevher Hazırlama, İTÜ Gümüşsuyu Matbaası, 1990
Diğer Referanslar T. C. Bayraktar; Cevher Hazırlamada Zenginleştirme Öncesi İşlemler, İTÜ Gümüşsuyu Matbaası, 1979
Cevher Hazırlama El Kitabı; (Bölüm: 1, 2, 3 ve 4); Edt. G.Önal; G.Ateşok, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yayını, 1994
Handbook of Mineral Processing, Weiss, N. L. “SME Mineral Processing Handbook”, Chapter: 2-1/2-17; 3-1; 3A-1/3A-55; 3B-1/3B-86; 3C-1/3C-137; 3D-1/3D-59; 3E-1/3E-41, AIME, New York;1985
N.Yıldız; “Öğütme, -Teorisi, Uygulaması, Değirmenler ve Sınıflandırıcılar”, Kozan Ofset Matbaacılık, ISBN 975-96779-0-3, Ankara (1999)
N.Yıldız, “Cevher Hazırlama”, Ertem Basım Yayın Dağ.San.Tic.Ltd.Şti., ISBN:978-975-96779-1-6, 2007.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024