Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 252E - Madencilik ve Çevre
 

MAD 252E - Madencilik ve Çevre

Dersin Amaçları

1.Kirlenme, ekosistem ve insan sağlığı arasındaki ilişki
2. Maden planlamasında dikkate alınacak çevresel parametreler
3. Maden arama ve üretimin faaliyetlerinin çevresel etkileri,
4. Madencilikle ilgili mevzuatların öğretilmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılması
4.Cevher hazırlama ve kömür yıkama tesislerinin çevresel etkileri ve alınacak önlemler
5.Tehlikeli atıkların risk değerlendirmesi ve yönetimi.

Dersin Tanımı

Ekoloji, Maden Planlama ve Çevre Terimleri, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Faaliyetlerinin Çevre ile Olan İlişkileri, Çalışma Atmosferi(Gürültü, Toz, Gaz, Titreşim vd.) İnsan Sağlığına Etkileri, Çevre Korunması, Enerji Çeşitleri ve Çevre, Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar, Jeotermal, Hidrolik, Güneş, Petrol, Doğalgaz, Biyolojik Yakıt, Nükleer Enerji Tüketimiiçin Ulusal Kaynaklar ve Çevre, Temiz Kömür Teknolojisinin Çevre Konuları ve Çevre Politikaları, Kömür Yanması, Global Isınma, Akışkan Yatakta Yanma, Çevre Mevzuatı, Madencilik için Çevre Etki Değerlendirme Raporunun Hazırlanması.

Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022