Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 252E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta
Konular
1 Ekosistem, kirlemenin ekosistem ve insan sağlığına etkileri
2 Asid yağmurları, global ısınma, enerji kaynakları ve çevresel etkileri
3 Enerji kaynakları ve kömürün Türkiye’de önemi, termik santrallerin çevresel etkileri
4 Madencilik faaliyetlerinin çevreye etkileri(arama, geliştirme, açık işletme ve yaraltı üretim faaliyeterinin etkileri)
5 Maden planlama ve çevresel parametreler (Hava kalitesi, gürültü ve titreşim, su toprak kirlenmesi, arkeolojik ve tarihi yapılar)
6 Maden planlama ve çevresel parametreler (Yeryüz oturmaları, rehabilitasyon, görsel durum, sosyo-ekonomik parametreler)
7 Madenlerin kapatılması ve rehabilitasyonu (sahaların yeniden düzenlenmesi, stabilizasyon, alternatif kullanım seçenekleri)
8 Çevre kanunu, madenlerin çevresel etki değerlendirmesi
9 Cevher hazırlama atıklarının tanımı ve sınıflandırılması
10 Cevher hazırlama faaliyetlerinin çevresel etkileri
11 Temiz kömür teknolojileri
12 Tehlikeli atıların risk değerlendirmesi ve yönetimi
13 Siyanürlü atıklar ve yönetimi
14 Atık barajları ve Cevher hazırlama tesislerin rehabilitasyonu
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023