Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 252E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Madencilik ve Çevre
İngilizce Mining and Environment
Dersin Kodu
MAD 252E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Ergin
Dersin Amaçları 1.Kirlenme, ekosistem ve insan sağlığı arasındaki ilişki
2.Maden arama ve üretiminin çevresel etkileri, maden planlamasında dikkate alınacak çevresel parametreler
3.Madencilikle ilgili mevzuatların öğretilmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılması
4.Cevher hazırlama ve kömür yıkama tesislerinin çevresel etkileri ve alınacak önlemler
5.Tehlikeli atıkların risk değerlendirmesi ve yönetimi ve cevher hazırlama tesislerin rehabilitasyonu
Dersin Tanımı Ekoloji, Maden Planlama ve Çevre Terimleri, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Faaliyetlerinin Çevre ile Olan İlişkileri, Çalışma Atmosferi(Gürültü, Toz, Gaz, Titreşim vd.) İnsan Sağlığına Etkileri, Çevre Korunması, Enerji Çeşitleri ve Çevre, Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar, Jeotermal, Hidrolik, Güneş, Petrol, Doğalgaz, Biyolojik Yakıt, Nükleer Enerji Tüketimiiçin Ulusal Kaynaklar ve Çevre, Temiz Kömür Teknolojisinin Çevre Konuları ve Çevre Politikaları, Kömür Yanması, Global Isınma, Akışkan Yatakta Yanma, Çevre Mevzuatı, Madencilik için Çevre Etki Değerlendirme Raporunun Hazırlanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Kirlenme, ekosistem ve insan sağlığı arasındaki ilişki kurma
2. Maden planlamada çevresel parametreleri dikkate alma
3. Madenin kapatılması ve maden alanlarının iyileştirilmesi konularına hakim olma
4. Madencilikle ilgili çevre mevzuatlarını kavrama ve çevresel etki değerlendirme raporu hazırlama
5. Cevher hazırlama ve kömür yıkama tesislerinin çevresel etkilerinin yönetimi
6. Tehlikeli atıkların risk değerlendirmesi ve yönetimi
7. Atık barajları ve Cevher hazırlama tesislerin rehabilitasyonu
becerilerini kazanır.
Önkoşullar aa
Gereken Olanaklar aa
Diğer Bir maden sahasında yapılan iyileştirme çalışmalarının incelenerek rapor edilmesi
Ders Kitabı Students who pass the course will be able to:
1. Evaulate the Ecosystem, The Effect of Pollution to the Ecosystem and Human Health
2. Use the neccessary environmental parameters on Mine Planning
3. Manage the Mine Closure and Post Mining Use of Land
4. Environmental Law and Prepare Environmental Impact Assessment for Mining Activities
5. Plan to minimize the Environmental Effect of Ore Dressing Facilities and coal preparation plants
6. Assess and Manage the Hazardous Wastes
7. Design Tailing dams and Site Rehabilitation of Ore Dressing Plants
Diğer Referanslar Scheiner, Chatwin, Kawatra, “New Remediation Technology in the Changing Environmental Arena” Intertec Publishing Mining Information, Overland Park, USA, 1995.
Sengupta M., “Environmental Impacts of Mining Monitoring Restoration and Control”, Intertec Publishing Mining Information, Overland Park, USA, 1993.
Ersoy A., “Mining and Environment” (in Turkish), University of Çukurova , Engineering and Architecture Faculty”, Adana, 2000.
Stephen E. Kesler, Mineral Resources, Economics and the Environment, 1994
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020