Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 361 - Jeolojik Haritalar&Kartografya
 

JEO 361 - Jeolojik Haritalar&Kartografya

Dersin Amaçları

1. Jeoloji haritasının önemi ve mühendislik, endüstri, çevre, kentsel planlama uygulamalarındaki yeri
2. Deforme olmamış alanlara ait jeoloji haritalarının kesiti ve yorumu
3. Diskordanslı bölgelere ait jeoloji haritalarının kesiti ve yorumu
4. Deforme bölgelere ait jeoloji haritalarının kesiti ve yorumu
5. Magmatik-metamorfik bölgelere ait jeoloji haritalarının kesiti ve yorumu
6. Jeoloji haritalarını yardımıyla bir bölgenin jeoloji evriminin analizi

Dersin Tanımı

Jeoloji haritalarının mühendislik projelerindeki önemi. Jeoloji haritasının unsurları. Çizgisel ve düzlemsel yapılar. Topografya haritaları ve topoğrafik kesitler. Yapı konturları yardımıyla jeolojik problemlerin çözümü. V-yasası. Yüzeysel jeolojik birimler. Deforme olmamış alanların harita örneği ve kesit alımı. Kıvrımlı tabakaların harita örneği ve kesit alımı. Diskordansların harita örneği ve kesit alımı. Faylı bölgelerin harita örneği ve kesit alımı. Magmatik ve metamorfik kayaların harita örneği ve kesit alımı. Morfoloji-jeoloji ilişkisi. Jeoloji haritalarının yorumlanması. Jeolojik yorumlar için kullanılan uzaktan algılama yöntemleri. Jeoloji haritası çiziminde kullanılan bilgisayar programları (ArcGIS ve QGIS)

Koordinatörleri
Hüsnü Serdar Akyüz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024