Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ITY 511 - İstatistiksel Düşünme ve Veri Analizi
 

ITY 511 - İstatistiksel Düşünme ve Veri Analizi

Dersin Amaçları

Çeşitli alanlardan gelen lisans mezunu öğrencilerin;
1) İstatistiksel düşünmenin yönetim ve mühendislik uygulamalarındaki önemini kavraması.
2) Analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi.
3) Programın diğer derslerine destek olacak temel istatistiksel altyapıyı edinmesi.
4) Verilerin analizinde kullanılabilecek teknikleri ayrıntılı olarak öğrenmesi ve yorumlama yeteneği kazanması.
5) İstatistiksel analizleri yazılım destekli uygulamayı öğrenmesi.

Dersin Tanımı

Veri Toplama, İşleme, ve Özetleme, Olasılığın Esasları, Olasılık Dağılımları, Örnekleme Kuramı ve İstatistiksel Kestirim, İstatistiksel Karar Verme Esasları, İstatistiksel Düşünme ve Analizin Temelini Oluşturan Kavramlar (Varyans Analizi, Regresyon Analizi, Kümeleme Analizi, Sınıflandırma Analizi, Modelleme Yaklaşımları vb.), Varsayımlar ve Analizler, Yazılım Destekli Uygulamalar

Koordinatörleri
Umut Asan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024