Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ITY 511 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İstatistiksel Düşünme ve Veri Analizi
İngilizce Statistical Thinking and Data Analysis
Dersin Kodu
ITY 511 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Umut Asan
Dersin Amaçları Çeşitli alanlardan gelen lisans mezunu öğrencilerin;
1) İstatistiksel düşünmenin yönetim ve mühendislik uygulamalarındaki önemini kavraması.
2) Analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi.
3) Programın diğer derslerine destek olacak temel istatistiksel altyapıyı edinmesi.
4) Verilerin analizinde kullanılabilecek teknikleri ayrıntılı olarak öğrenmesi ve yorumlama yeteneği kazanması.
5) İstatistiksel analizleri yazılım destekli uygulamayı öğrenmesi.
Dersin Tanımı Veri Toplama, İşleme, ve Özetleme, Olasılığın Esasları, Olasılık Dağılımları, Örnekleme Kuramı ve İstatistiksel Kestirim, İstatistiksel Karar Verme Esasları, İstatistiksel Düşünme ve Analizin Temelini Oluşturan Kavramlar (Varyans Analizi, Regresyon Analizi, Kümeleme Analizi, Sınıflandırma Analizi, Modelleme Yaklaşımları vb.), Varsayımlar ve Analizler, Yazılım Destekli Uygulamalar
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024