Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BTT 505E - Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset
 

BTT 505E - Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset

Dersin Amaçları

1. Yeni TeknolojilerinKüresel Siyasetin temel kavram ve sorunları üzerindeki etkilerini tanıtmak;
2. Bilim ve teknolojiyi siyasal ve etik boyutları ile ele almabecerisini geliştirmek;
3..Küresel siyasetin bilim ve teknoloji siyasaları üzerindeki etkisini tartışabilmek;
4. Bilim ve teknoloji aktörlerinin küreselleşme politikalarında rolünü saptayabilmek;
5.Yeni teknolojiler ile küresel siyaseti eleştirel olarak ilişkilendirmek

Dersin Tanımı

Bu derste bilim, teknoloji ve küresel siyaset arasındaki dinamik ilişkiler ele alınarak, iletişim ve veri işleme
teknolojilerinde son dönemde yaşanan gelişmelerin, küresel yönetişim, savaş, güvenlik, kapitalizm,
vatandaşlık, demokrasi, insan hakları gibi dünya siyasetinin ana temaları üzerindeki etkileri incelenecektir.
Derste dünya siyasetinin aktörlerinin bilim ve teknolojiyi ne şekilde kullandıkları kadar bilim ve yeni
teknolojilerin küresel siyasetin anlam ve içeriğini nasıl değiştirdiği, dönüştürdüğü tartışılacaktır.

Koordinatörleri
Emine Aslı Çalkıvik
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022