Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BTT 505E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset
İngilizce Global Politics of New Technologies
Dersin Kodu
BTT 505E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Aslı Çalkıvik
Dersin Amaçları 1. Yeni TeknolojilerinKüresel Siyasetin temel kavram ve sorunları üzerindeki etkilerini tanıtmak;
2. Bilim ve teknolojiyi siyasal ve etik boyutları ile ele almabecerisini geliştirmek;
3..Küresel siyasetin bilim ve teknoloji siyasaları üzerindeki etkisini tartışabilmek;
4. Bilim ve teknoloji aktörlerinin küreselleşme politikalarında rolünü saptayabilmek;
5.Yeni teknolojiler ile küresel siyaseti eleştirel olarak ilişkilendirmek
Dersin Tanımı Bu derste bilim, teknoloji ve küresel siyaset arasındaki dinamik ilişkiler ele alınarak, iletişim ve veri işleme
teknolojilerinde son dönemde yaşanan gelişmelerin, küresel yönetişim, savaş, güvenlik, kapitalizm,
vatandaşlık, demokrasi, insan hakları gibi dünya siyasetinin ana temaları üzerindeki etkileri incelenecektir.
Derste dünya siyasetinin aktörlerinin bilim ve teknolojiyi ne şekilde kullandıkları kadar bilim ve yeni
teknolojilerin küresel siyasetin anlam ve içeriğini nasıl değiştirdiği, dönüştürdüğü tartışılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Yeni Teknolojilerin Küresel Siyasete etkisi konusuna vakıf olacak;
2.Bilim ve teknolojiyi siyasal ve etik boyutlarıyla ele alma becerisinde gelişme sağlayacak;
3. Küresel siyaseti, bilim ve teknoloji açısından inceleyebilecekler;
4. Alternatif teknolojik gelişimlerin küresel siyaset üzerindeki etkisini tartışabilecekler;
5. Yeni teknolojiler ile küresel siyaseti toplumsal bağlamı içinde çözümleyebilecek ve
değerlendirebilecekler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı McCarthy, D. (Ed.) (2018) Technology and Global Politics. New York, London:Routledge.
Kaltofen, Carr and Acuto (Eds) (2019) Technologies of International Relations: Continuity and Change. Palgrave macmillan
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020