Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKE 502E - Mikroiktisat II
 

IKE 502E - Mikroiktisat II

Dersin Amaçları

1. Piyasa gücünü ve oligopol piyasa yapısını öğretmek
2. Piyasanın mükemmel çalışmayacağı asimetrik bilgi gibi olguların bulunduğu ortamlarda ortaya çıkabilecek ekonomik çıktıları anlatmak ve bunları sosyal refah açısından değerlendirmek
3. Genel Denge Teorisini öğretmek
4. Toplumsal refahı dikkate alarak toplu karar verme, aksiyomatik pazarlık ve yönlendirici mekanizmalara ilişkin modelleme yapmayı ve ilgili metodları öğretmek

Dersin Tanımı

Ders piyasa gücünün analiziyle başlar. Sonra piyasanın hatalı çalışmasına yol açan bilgi asimetrisi, ters seçim, asil-vekil problemi gibi olgular toplumsal refah açısından inceleyerek devam eder. Daha sonra,
Genel Denge Teorisi ve bu teorinin toplumsal refaha ilişkin sonuçları incelenecektir. Ders, toplu karar verme sistemleri, aksiyomsal pazarlık ve iktisadi mekanizma tasarımı ile sona erecektir.

Koordinatörleri
Shourjo Chakravorty
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024