Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ITY 516E - Yönetim Bilişim Sistemleri
 

ITY 516E - Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Amaçları

1. Teknoloji yoğun kurumsal ortamda başarılı birer yönetici olmak için Bilişim Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri konusunda temel bilgi birikimini oluşturmak.
2. Yönetim Bilişim Sistemlerine ilişkin kavram ve bileşenleri, bunların geliştirilmesi ve kullanıma ilişkin temel metot, prensip ve teknikleri içerecek şekilde aktarmak.
3. BT’nin firmaya rekabet avantajını güçlendirmek için nasıl kullanılabileceğinin anlatmak.
4. Kurumsal bilgi sistemlerini ve teknolojilerini tanıtmak.
5. BT analiz, tasarım ve uygulaması konusundaki temel konuları vurgulamak
6. Bilişim sistemlerinden, kurumsal süreç organizasyon ve yönetim problemlerinin çözümünde yararlanmak üzere, bu sistemlerin etkinlik ve rekabet avantajını artırmak üzere sağlayabileceği faydalarını açıklayan analitik, sistematik ve yönetsel bir perspektif kazandırmak.

Dersin Tanımı

Kurumlarda bilişim sistemleri (BS) destek sistemleri ve kullanımı, Elektronik ticaret ve Elektronik-iş, fonksiyonel iş uygulamaları, kurumsal bilişim sistemleri, kurumsal performans yönetimi, veri yönetimi ve iş zekası, karar destek sistemleri, BS sistemlerinin planlanması, yönetimi, geliştirilmesi, güvenlik, gizlilik ve etik konuları

Koordinatörleri
Nihan Yıldırım
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022