Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ITY 516E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yönetim Bilişim Sistemleri
İngilizce Management Information Systems
Dersin Kodu
ITY 516E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nihan Yıldırım
Dersin Amaçları 1. Teknoloji yoğun kurumsal ortamda başarılı birer yönetici olmak için Bilişim Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri konusunda temel bilgi birikimini oluşturmak.
2. Yönetim Bilişim Sistemlerine ilişkin kavram ve bileşenleri, bunların geliştirilmesi ve kullanıma ilişkin temel metot, prensip ve teknikleri içerecek şekilde aktarmak.
3. BT’nin firmaya rekabet avantajını güçlendirmek için nasıl kullanılabileceğinin anlatmak.
4. Kurumsal bilgi sistemlerini ve teknolojilerini tanıtmak.
5. BT analiz, tasarım ve uygulaması konusundaki temel konuları vurgulamak
6. Bilişim sistemlerinden, kurumsal süreç organizasyon ve yönetim problemlerinin çözümünde yararlanmak üzere, bu sistemlerin etkinlik ve rekabet avantajını artırmak üzere sağlayabileceği faydalarını açıklayan analitik, sistematik ve yönetsel bir perspektif kazandırmak.
Dersin Tanımı Kurumlarda bilişim sistemleri (BS) destek sistemleri ve kullanımı, Elektronik ticaret ve Elektronik-iş, fonksiyonel iş uygulamaları, kurumsal bilişim sistemleri, kurumsal performans yönetimi, veri yönetimi ve iş zekası, karar destek sistemleri, BS sistemlerinin planlanması, yönetimi, geliştirilmesi, güvenlik, gizlilik ve etik konuları
Dersin Çıktıları Students who successfully pass this course gain knowledge, skills and proficiency in the following subjects:
I. To understand the role of management information systems in improving effectiveness and I. Understanding the fundamentals and trends in Information Technology.
II. Understanding the business value of information systems.
III. Understanding of the information systems that support business operations.
IV. Understanding the options for IT systems acquisition.
V. Assessing the ethical, security and privacy issues in IT.
Önkoşullar MAT 261 (Lineer cebir)
MAT 261 (Linear algebra)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı LAUDON, K.C ve LAUDON J.P (2016), Management Information Systems –Managing the Digital Firm14th edition, Pearson Education Limited 2016
Diğer Referanslar LAUDON, K.C ve TRAVER, C.G. (2017), E-commerce 2017: Business, Technology, Society E-Commerce 2017 (13th Edition), Pearson.

Mark Raskino and Graham Waller, 2015. Digital to the Core: Remastering Leadership for Your Industry, Your Enterprise, and Yourself, 1st Edition, Routledge.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022