Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BVT 509 - Sanat Tarihi
 

BVT 509 - Sanat Tarihi

Dersin Amaçları

Bu ders ile,
1. sanat tarihi alanındaki temel kavramların, akımların ve önemli sanat eserlerinin görseller eşliğinde tanıtılarak, öğrencilerin görsel ve kültürel birikimlerini artırmak,
2. sanatın tarihsel gelişim süreci ve aşamalarıyla ilgili temel bilgileri öğretmek,
3. belirli dönem ve biçemlere ilişkin, isim, terim ve kavramları tanımlamak,
3. bir yapıta niçin sanat eseri denildiğini incelemek,
4. sanat yapıtının eleştirisi ve estetik görüşü üzerinde durmak
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Tarih öncesi dönemde sanat; Mısır, Mezopotamya, Anadolu Sanatı; Yunan Uygarlığı ve Sanatı, Etrüsk ve Roma Sanatı; Ortaçağ'da Sanat, Rönesans; Barok; Aydınlanma Çağı; 19. Yüzyılda Sanat; Modern Sanat; Bilim, ekonomi, siyaset, kültür ve inancın sanatın gelişimine etkileri.

Koordinatörleri
Aslıhan Erkmen Birkandan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024