Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 803 - Makam Teorisi
 

MZJ 803 - Makam Teorisi

Dersin Amaçları

• Türk Makam Müziği’nde aralık, çeşni, dörtlü- beşli, çeşni ve makam kavramları hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak,
• Türk Makam Müziği usullerini algılama yeteneği kazandırmak,
• Türk Makam Müziği’nde form, tür, biçim konuları hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak,
• Türk Makam Müziği teorisine ilişkin tarihsel çalışmalar ve günümüz yaklaşımlarını eleştirel okuyup, değerlendirmek,
• Türk Makam Müziği teorisinde farklı çözümleme yöntemlerini kullanarak yeni yaklaşımlar geliştirilmesini sağlamak.

Dersin Tanımı

Türk Makam Müziği’nde aralık, dörtlü - beşli, çeşni ve makam kavramı. Safiyüddin, Meragi, Anadolu Edvar Geleneği, Kantemir, Abülbaki Nasır Dede ve Hüseyin Saadettin Arel’de makam anlayışı. Yazılı kaynaklar doğrultusunda makam sınıflama örnekleri. Türk Makam Müziği’nde usul kavramı ve genel bilgilendirme. Rast, Uşşak, Bayati, Isfahan, Acem, Acem Kürdî, Hüseyni, Muhayyer, Neva, Tahir, Hicaz, Şehnaz, Nikriz. Örnek eser çözümlemeleri ve uygulamaları.

Koordinatörleri
Şirin Karadeniz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024