Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / DZC 502 - Denizci.Sektör.Kariyer Plan.
 

DZC 502 - Denizci.Sektör.Kariyer Plan.

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. Denizcilik dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek
hayat problemleri ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerininkazandırılması.
2. Kariyer planlama yöntemlerinin kendi yaşamlarına uyarlama becerisi kazandırılması.
3. Çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi
kurma becerisi kazandırılması.
4. Geleceğini tahmin edebilme, kendisini neyin beklediğini bilebilme, amacını ona göre
belirleyebilme becerisi kazandırılması

Dersin Tanımı

Kariyer tanımı, kariyer planlaması ve yönetimi, Kariyer planlama ve kariyer gelişimi, modelleri, Kariyer
safhaları: Kişisel tercihler, Denizcilikte kariyer eğilimleri, Kariyer kuramları (J. Holland- Ann Roe, E.
Schein), Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri, Denizcilik sektörünün
beklentileri, Etkileyici iş görüşmesi, mülakat teknikleri, Özgeçmiş hazırlanması, internet aracılığıyla iş
başvurusu ve şirketlerin web sayfalarındaki iş başvuru formlarının doldurulması, İşe yerleşme ve örgütsel
kariyer planlamasının birey ve organizasyon açısından kariyer yönetimi, İnsan kaynakları yönetiminde
kariyer planlamasının yeri, çalışanların, yöneticilerin ve İK uzmanlarının kariyer yönetimindeki rolleri,
Kariyer planlama sorunları, İş dünyasından profesyonel bir ziyaretçinin derse katılımının sağlanması ve iş
görüşmelerinin aktarılması, Sözlü ve yazılı iletişim, profesyonel etik.

Koordinatörleri
Fırat Bolat
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022