Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / SYC 514E - Çağdaş Siyaset Kuramları
 

SYC 514E - Çağdaş Siyaset Kuramları

Dersin Amaçları

Bu dersin ilk amacı her şeyden önce siyasal alandaki temel tartışmaların, teorik varsayımların ve siyasetin felsefi temalarına farklı yaklaşımların ayrıntılı incelemesini yapmaktır. Dersin ikinci amacı, siyasal alanın temel unsurlarının eleştirel çözümlemesi yapan farklı modern kuramsal yaklaşımlarla ilgilenen ders, siyasal alanın kuramının kompleks ve karmaşık yapısının daha fazla takdir edilmesi ve siyasi düşüncenin gelişiminin eleştirel alternatif kuramsal çerçeve içeresinde kavranıp anlaşılması ile ilgilidir.

Dersin Tanımı

Bu seminer, siyaset kuramcılarının dahil olduğu siyasal alanın bazı temel konularını, yöntemlerini ve tartışmalarını keşfetmeyi ve eleştirel düzeyde anlamayı amaçlamaktadır. Siyasetin yöntemleri ve kavramları noktasında ortaya çıkan farklı felsefi konumlar ve farklı kuramsal bakış açıları, siyasetin doğasını anlamak eleştirel çözümleme düzeyinde ele alınacaktır. Bu çerçevede, özellikle liberalizm, muhafazakarlık, toplumculuk, eleştirel kuram, radikal kuram ve çevre kuramı gibi kategoriler çerçevesinde siyaset kuramında ortaya çıkan başlıca felsefi eğilimlerin veya kuramsal geleneklerin temsili eserlerine odaklanacaktır.

Koordinatörleri
Gürcan Koçan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023