Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / SYC 514E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çağdaş Siyaset Kuramları
İngilizce Contemporary Political Theory
Dersin Kodu
SYC 514E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 3 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gürcan Koçan
Dersin Amaçları Bu dersin ilk amacı her şeyden önce siyasal alandaki temel tartışmaların, teorik varsayımların ve siyasetin felsefi temalarına farklı yaklaşımların ayrıntılı incelemesini yapmaktır. Dersin ikinci amacı, siyasal alanın temel unsurlarının eleştirel çözümlemesi yapan farklı modern kuramsal yaklaşımlarla ilgilenen ders, siyasal alanın kuramının kompleks ve karmaşık yapısının daha fazla takdir edilmesi ve siyasi düşüncenin gelişiminin eleştirel alternatif kuramsal çerçeve içeresinde kavranıp anlaşılması ile ilgilidir.
Dersin Tanımı Bu seminer, siyaset kuramcılarının dahil olduğu siyasal alanın bazı temel konularını, yöntemlerini ve tartışmalarını keşfetmeyi ve eleştirel düzeyde anlamayı amaçlamaktadır. Siyasetin yöntemleri ve kavramları noktasında ortaya çıkan farklı felsefi konumlar ve farklı kuramsal bakış açıları, siyasetin doğasını anlamak eleştirel çözümleme düzeyinde ele alınacaktır. Bu çerçevede, özellikle liberalizm, muhafazakarlık, toplumculuk, eleştirel kuram, radikal kuram ve çevre kuramı gibi kategoriler çerçevesinde siyaset kuramında ortaya çıkan başlıca felsefi eğilimlerin veya kuramsal geleneklerin temsili eserlerine odaklanacaktır.
Dersin Çıktıları Siyaset kuramı literatüründe farklı yaklaşımlar çerçevesinde siyasi kavramlar, pozisyonlar ve argümanlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmesini;
Farklı siyasi konularına veya kavramlarına odaklanan farklı kuramsal konumların birbiriyle nasıl birbirleriyle ilişkili olduğu anlamasını;
İncelenen bazı siyasal düşünceleri yakından ve eleştirel bir şekilde kavranmasını;
İncelenen bazı siyasi düşünceler hakkında bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmesini;
Başkalarının argümanlarını yeniden üretmekle kalmayıp, üretilen farklı argümanlara rasyonel çıkarsamalar çerçevesinde yanıt vererek, kendi rasyonel argümanlarını oluşturmasını sağlamak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Dryzek, John S. Bonnie Honig, and Anne Phillips 2011, “Overview of Political Theory” in The Oxford Handbook of Political Science Robert E. Goodin ed. Oxford: Oxford University Press.
Diğer Referanslar Brown, Wendy 2002, “What Is Political Theory?” Political Theory Vol. 30, No. 4, Special Issue: Thirtieth Anniversary, pp. 556-576
Brown, Wendy, 2005, “At the Edge: The Future of Political Theory” In Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics. Princeton: Princeton University Press.
Dunn, John 1996, “The History of Political Theory and other essays Cambridge: Cambridge University Press. pp. 11-38.
Grant, Ruth W. 2002, “What Is Political Theory?” Political Theory Vol. 30, No. 4, Special Issue: Thirtieth Anniversary pp. 577-595
Isaac, Jeffrey 1995, “The Strange Silence of Political Theory.” in Political Theory 23(4), pp. 636-652.
Johnson, James 2014, “Models Among the Political Theorists” American Journal of Political Science Vol. 58, No. 3, pp. 547-560
MacIntyre, Alasdair 1983, “The Indispensability of Political Theory.” in The Nature of Political Theory D. Miller and L. Siendentop ed. Oxford: Clarendon Press.
Parekh, Bhikhu 2000, “Theorizing Political Theory” in Political Theory in Transition, in Political Theory in Transition Noäl Sullivan ed. London: Routledge, pp. 242-259
Voegelin, Eric 1952, The New Science of Politics, Chicago: University of Chicago Press. pp. 1-26.
Wolin, Sheldon S. 1969, “Political Theory as a Vocation.” American Political Science Review 63, pp.1062-82.

Suggested Reading
Balbus, I. C. 2010, Governing Subjects: An Introduction to the Study of Politics. New York, Routledge University Press.
Mansbridge, Jane 2014, What is Political Science for? Perspectives on Politics, 12(1), pp. 8-17.
Thiele, Leslie Paul 1997, Thinking Politics: Perspectives in Ancient, Modern and Postmodern Political Theory Chatham, N.J.: Chatham House Publishers.
Germino, Dante 1963, “The Revival of Political Theory” The Journal of Politics, Vol. 25, No. 3, pp. 437-460.
Vincent, Andrew 2007, The Nature of Political Theory Oxford: Oxford University Press.
Parel, Anthony and Ronald Keith 2003, Comparative Political Philosophy: Studies Under the Upas Tree. Lexington Books.
Weber, Max 1946, “Politics as a Vocation.” In from Max Weber: Essays in Sociology, H.H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Oxford University Press. pp. 77¬128,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023