Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKT 525E - Kalkınma İktisadı
 

IKT 525E - Kalkınma İktisadı

Dersin Amaçları

Bu ders kalkınma iktisadının ana başlıklarını hem kuramsal hem de ampirik düzeyde detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Ders, öğrencilerin, gelişmekte olan ekonomiler ile gelişmiş ekonomiler arasındaki farklılaşmalar, bunun nedenlerini açıklamaya yönelik farklı iktisadi kuramlar, gelişmekte olan ekonomilerin önlerindeki çok boyutlu sorunlar, ekonomik kalkınmayı destekleyici değişik iktisat politikaları gibi konularda analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır.

Dersin Tanımı

Dersin ilk yarısında temel tanım, kavram ve kuramlar tanıtılarak, ikinci yarıda ampirik düzeyde irdelenecek konularla ilgili gerekli alt yapı oluşturulacaktır: İktisadi kalkınmanın ve büyümenin çeşitli tanımları, göstergeleri ve ölçümleri; iktisadi kalkınmaya tarihsel açısından eleştirel bir bakış; gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomiler arasındaki farklılaşmaları açıklayan farklı iktisat kuramları ve büyüme kuramları. İkinci yarıda ampirik düzeyde ele alınacak konular şunları kapsamaktadır: ekonomik kalkınma ve büyüme sürecindeki yapısal dönüşümler, sanayileşme ve sanayileşme politikaları, tarımsal dönüşüm ve çevre; nüfus artışı, göç, beşeri sermaye ve işsizlik; kalkınmacı devlete karşılık piyasa mekanizmasının rolü; makroekonomik dengeler, dış ticaret, yabancı sermaye yatırımları ve ödemeler dengesi sorunu; IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların rolü ve dış yardım gibi konuları içermektedir

Koordinatörleri
İpek İlkkaracan Ajas
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024