Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / DZC 504 - Denizcilik.Kalite Sist.&Stan.
 

DZC 504 - Denizcilik.Kalite Sist.&Stan.

Dersin Amaçları

Standartların idari ve teknik şartlarını karşılama ve kontrol yöntemlerini öğretmek ve gerektiğinde yeni yöntemler oluşturmayı sağlayacak analitik düşünceye sahip olmayı sağlamak,

Kalite yönetimi içerisinde yönetim, mühendislik ve istatistik disiplinlerinin senkronize ve etkileşimli olarak kullanmasını öğretmek,

Kalite konusundaki teorik bilgileri desteklemek amacı ilestratejik planlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve iyileştirmeler üzerine süreç yönetimini öğretmek.

Dersin Tanımı

Standartların ve kalite sistemlerinin üretim ve hizmet sektöründe önemi. TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanımı, terimleri, tarifler ve önemi., Standart çeşitleri ve hazırlanması, Belgelendirme ve akreditasyon aşamaları, Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri., Kalite sistemi modeli belirleme, Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, kalite el kitabının hazırlanması, İş talimatı ve görev tanımı kavramı, iş talimatlarının ve görev tanımlarının hazırlanması, kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun birbiri ile ilişkilendirilmesi, Süreç yönetim sistemi modelleme, Süreç yönetim sistemi iyileştirme ve etkileşimleri, Kalite Yönetim Sistemlerinde politika ve strateji kavramları ve stratejik yönetim, swot analizi, vizyonve misyon kavramı, stratejik amaç kavramı, hedef kavramı, durum analizi), Kalite Yönetim Sistemlerinde SWOT analizi, vizyon ve misyon kavramı, stratejik amaç kavramı ve durum analizi, Ölçüm ve kalibrasyon, Validasyon, Verifikasyon, Belirsizlik bütçesi, İstatistiki değerlendirme, Bir kuruluşun faaliyet alanına göre ilgili standardın idari şartları karşılayan bir kalite sistemi modellemesi, Bir kuruluşun faaliyet alanına göre ilgili standardın teknik şartları karşılayan bir kalite sistemi modellemesi

Koordinatörleri
Metin Çelik
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023