Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / TKY 505 - Türk Müziği Teorisi:Makam&Usul
 

TKY 505 - Türk Müziği Teorisi:Makam&Usul

Dersin Amaçları

Bu ders ile;
1. Türk müzik teorisinde makam ve usul kavramı hakkında tarihsel bilgi edindirmek
2. Makam ve usullerin analiz yapabilme becerisi kazandırmak.
3. Makam ve usul analizleri üzerinden Türk müziği teori tarihine dair hakimiyet
kazandırmak.
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Makam ve usul kavramlarının oluşumu, gelişimi ve yapısal inşalarına tarihsel bakış. 9. yüzyıldan
13. yüzyıla kadar yazılmış müzik teorisi eserlerinde makam ve usul ilişkisi. 13.yüzyılda makam
ve usul: Safiyyüddin Urmevi. 14. yüzyıl ve 15. yüzyılda makam ve usul: Abdülkâdir Meragi. 14.
yüzyıl ve 15. yüzyılda yazılmış Arapça ve Farsça kaynaklarda makam ve usul. 15. yüzyılda
Anadolu Edvarlarında makam ve usul: Kırşehri, Ladikî ve Tirevi. 16. ve 17. yüzyıllarda makam
ve usul: Ali Ufki. 18. yüzyılın ilk yarısında makam ve usul: Kantemiroğlu. 18. yüzyılın ikinci
yarısında makam ve usul: Hızır Ağa ve Abdülbakî Nasır Dede. 19. yüzyılda makam ve usul:
Haşim Bey. 20. yüzyılda makam ve usul: Rauf Yekta Bey, Arel- Ezgi- Uzdilek, Abdülkadir Töre
- Ekrem Karadeniz.

Koordinatörleri
Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023