Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / TKY 505 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk Müziği Teorisi:Makam&Usul
İngilizce Musicology and Music Theory / Music Theory and Composition
Dersin Kodu
TKY 505 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları Bu ders ile;
1. Türk müzik teorisinde makam ve usul kavramı hakkında tarihsel bilgi edindirmek
2. Makam ve usullerin analiz yapabilme becerisi kazandırmak.
3. Makam ve usul analizleri üzerinden Türk müziği teori tarihine dair hakimiyet
kazandırmak.
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Makam ve usul kavramlarının oluşumu, gelişimi ve yapısal inşalarına tarihsel bakış. 9. yüzyıldan
13. yüzyıla kadar yazılmış müzik teorisi eserlerinde makam ve usul ilişkisi. 13.yüzyılda makam
ve usul: Safiyyüddin Urmevi. 14. yüzyıl ve 15. yüzyılda makam ve usul: Abdülkâdir Meragi. 14.
yüzyıl ve 15. yüzyılda yazılmış Arapça ve Farsça kaynaklarda makam ve usul. 15. yüzyılda
Anadolu Edvarlarında makam ve usul: Kırşehri, Ladikî ve Tirevi. 16. ve 17. yüzyıllarda makam
ve usul: Ali Ufki. 18. yüzyılın ilk yarısında makam ve usul: Kantemiroğlu. 18. yüzyılın ikinci
yarısında makam ve usul: Hızır Ağa ve Abdülbakî Nasır Dede. 19. yüzyılda makam ve usul:
Haşim Bey. 20. yüzyılda makam ve usul: Rauf Yekta Bey, Arel- Ezgi- Uzdilek, Abdülkadir Töre
- Ekrem Karadeniz.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1. Makam ve usul kavramlarının tarihsel oluşumu ve gelişimi hakkında bilgi
2. Makam ve usul kavramlarını tarihsel süreç içerisinde analiz edilebilme ve
değerlendirebilme becerisi
3. Türk müziği tarihini tekrar düşünme becerisi
4. Türk müziği teorisindeki makam ve usulleri uygulama yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Arel, H. Saadettin. (1993).Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, haz. Onur Akdoğu,
Ankara
Diğer Referanslar Erguner, Süleyman. (2003). Rauf Yekta Bey, İstanbul
Kutluğ, Fikret. (2000). Türk Musikisinde Makamlar, İstanbul
Turabi, Ahmet Hakkı. (2004). Musiki, Kitabu’ş-Şifa İbn-i Sina, İstanbul
Uygun, Nuri. (1999). Safiyyüddin Urmevî, Kitâbü'l- Edvâr, İstanbul
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024