Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 120 - Halk Oyunları Bilgisi
 

THO 120 - Halk Oyunları Bilgisi

Dersin Amaçları

Halk oyunlarına tarihsel perspektifle bakmayı öğretmek
• Halk oyunları üzerine teorik okuma yapmayı sağlamak
• Türkiye’de cumhuriyet öncesi ve sonrası halk oyunları çalışmalarını öğretmek
• Türkiye’de halk oyunlarının tasnif, tür ve özelliklerini tartışmak
• Yöreler hakkında genel, tarihsel ve yapısal bilgiler vermek

Dersin Tanımı

• Halk oyunlarının halkbilimi içindeki yeri, Türk halk oyunlarının tasnifi, türleri ve özellikleri. cumhuriyet öncesi ve sonrası halk oyunları alanında yapılan derlemeler, çalışmalar ve kurumsallaşma süreci. zeybekler, horonlar, halaylar, karşılamalar, horalar, barlar, Kafkas ve kaşıklı oyunlar hakkında genel bilgiler

Koordinatörleri
Eyüp Uzunkaya
Serpil Murtezaoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022