Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 411 - Türkiye Müzik Kültrlerne Giriş
 

MUZ 411 - Türkiye Müzik Kültrlerne Giriş

Dersin Amaçları

• Türkiye’deki müzik kültürlerini tanımlamak ve kültürel çeşitlilik hakkında farkındalık yaratmak.
• Türkiye’deki müzik kültürlerini etnik ve bölgesel çeşitlilik kapsamında incelemek.
• Türkiye’de müzikoloji/etnomüzikoloji kapsamında yürütülen alan araştırmalarını değerlendirmek.

Dersin Tanımı

Türkiye’deki müzikal gelenekler. Folklor, etnisite, millet ve milliyetçilik, kimlik, çokkültürlülük kuramları. Laz, Pontus müzikal gelenekleri, Kafkas müzikal gelenekleri, Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni, Yahudi, Rum, Boşnak, Makedon, Çingene müzikal gelenekleri

Koordinatörleri
Burcu Yıldız Ataş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023