Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 411 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkiye Müzik Kültrlerne Giriş
İngilizce Introduction to Music Cultures of Turkey
Dersin Kodu
MUZ 411 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Burcu Yıldız Ataş
Dersin Amaçları • Türkiye’deki müzik kültürlerini tanımlamak ve kültürel çeşitlilik hakkında farkındalık yaratmak.
• Türkiye’deki müzik kültürlerini etnik ve bölgesel çeşitlilik kapsamında incelemek.
• Türkiye’de müzikoloji/etnomüzikoloji kapsamında yürütülen alan araştırmalarını değerlendirmek.
Dersin Tanımı Türkiye’deki müzikal gelenekler. Folklor, etnisite, millet ve milliyetçilik, kimlik, çokkültürlülük kuramları. Laz, Pontus müzikal gelenekleri, Kafkas müzikal gelenekleri, Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni, Yahudi, Rum, Boşnak, Makedon, Çingene müzikal gelenekleri
Dersin Çıktıları I- Türkiye müzik kültürlerini tanıma,
II- Müzikoloji ve etnomüzikoloji alanında Türkiye üzerine yürütülmüş olan örnekleri inceleme,
III- Türkiye müzikal kültürleriyle ilgili araştırmalara katkı sağlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Proje sunumları için bilgisayar kullanımı.
Diğer
Ders Kitabı Andrews, Peter, Rüdiger Benninghaus. 2002. Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden: L. Reichert.
Diğer Referanslar Stokes, Martin. 1994. Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place, edited by Martin Stokes, Oxford: Berg.

Stokes, Martin. 1996. “History, Memory and Nostalgia in Contemporary Turkish Musicology.” Music&Anthropology: Journal of Musical Anthropology of the Mediterranean 1.

Markoff, Irene. “Aspects of Turkish Folk Music Theory.”Garland Encyclopedia.

Hobsbawm, Eric. 1992 (1983). The Invention of Tradition, eds. Eric Hobsbawm and Terence Ranger. Cambridge, UK: Cambridge University Press

Holst, Gail. 1993.Rembetika, İstanbul: Pan Yayıncılık.

Polatyan, Sirvart. 1998. Ermeni Müziği, İstanbul: Avesta Yayınları.

Duygulu, Melih. 2006. Türkiye’de Çingene Müziği: Batı Grubu Romanlarında Müzik Kültürü, İstanbul: Pan Yayıncılık
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024