Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 113 - Ses Eğitimi I
 

SES 113 - Ses Eğitimi I

Dersin Amaçları

Sesin anatomisi ve oluşum sistemi hakkında bilgiler öğretmek.
Sesin gelişimi ve nasıl korunacağı hakkında bilgiler öğretmek.
İcraya yönelik artistik duruş, nefes, rejister, artikülatörler, hançere, ses gürlüğü ve
genişliğinin geliştirilmesi konularında bilgiler edindirmek, beceri geliştirmek.
Eserlerin icrasına uygun ses kullanımı hakkında bilgi edindirmek, beceri
geliştirmek.

Dersin Tanımı

Ses eğitimi hakkında genel bilgi: İnsan sesinin anatomisi, sesin oluşum sistemi ve sesin
koruma yolları. Nefes tekniği, rezonans sistemi ve artikülasyon hakkında bilgiler.
Nefes, artikülasyon, hançere ve rejister bölge gelişimine yönelik melodik etüt
çalışmaları. Eserler üzerinde teknik uygulamalar.

Koordinatörleri
Tuğçem Kar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023