Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 101 - Müzik Tarihi I
 

MUZ 101 - Müzik Tarihi I

Dersin Amaçları

Mu¨ziği ku¨ltu¨ru¨n bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
Çağdaş gelişmelere paralel olarak mu¨ziğin gelişimi ve değişimi ve insan-mu¨zik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek.
Mu¨zik tarihi içinde ku¨ltu¨r kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan gu¨nu¨mu¨ze toplum içindeki sosyal, mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla su¨regelen işlevini, gelişim ve değişim su¨recini öğrenmek.
Avrupa Mu¨ziği ve Tu¨rk Makam Mu¨ziği’ni teknik, tarihsel ve ku¨ltu¨rel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma.

Dersin Tanımı

Eski çağ medeniyetlerinde müzik kültürü. Mezopotamya ve Anadolu?da müzik kültürü. Çin, Japon, Hint, Tibet kültüründe müzik, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Sümer, Babil, Asur, Fenike, Hitit, Firig, Urartu, Mısır, İbrani ve Arap kültüründe müzik, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Antik Yunan ve Roma döneminde müzik kültürü, müzik teorisi çalışmaları, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Orta Asya Türk Devletlerinde müzik kültürü. Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar?da müzik kültürü, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Müziğin tarihsel gelişimi ve medeniyetler arasındaki müziksel etkileşimin değerlendirilmesi.

Koordinatörleri
Ozan Baysal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023