Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 245 - Kanun III
 

CAB 245 - Kanun III

Dersin Amaçları

1) Çalgısında teknik ve müzikal hakimiyet kazandırmak
2) Eşlik yapabilme becerisini kazandırmak
3) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası alanlarda temsil edebilecek solist icracılar yetiştirmek.
4) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası orkestra / topluluklarda temsil edebilecek icracılar yetiştirmek.
5) Türk Müziği icra geleneği doğrultusunda farklı tavırları/üslupları öğretmek

Dersin Tanımı

Mızraplı ileri çalış teknikleri için yazılmış alıştırma, etüdler ve eserler. İki elin farklı kullanımı ile ilgili icralar. Solfej ve teori, dersinin paralelliğinde öğrenilen üçüncü yarıyıla ait Arazbarbuselik, Eviç, Nişaburek, Isfahan,Suzidilara, Nihavend, Irak, Pençgah, Isfahan makamlarda repertuar icrası. Taksim çalışması. Makam seslerinin kullanılması ile ilgili çalışmalar. Transpozisyon teknikleri ile ilgili olarak Mansur, Kızneyi, Süpürde Müstahzen akortta çalışmalar. Türk Musıkisi uslubu kazandırmaya yönelik; Ses solistine refakat.Virtüoz kanun icracılarının çalış stilleri hakkında bilgi edinme. Ferit alnarın stilinin incelenmesi.

Koordinatörleri
Ayşegül Kostak Toksoy
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022