Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 386 - Serbest Proje Çalışması II
 

MUT 386 - Serbest Proje Çalışması II

Dersin Amaçları

Öğrencinin kişisel olarak uzmanlık alanında ve diğer ilgi duyduğu
alanlardaki araştırma konularını belirleyerek, araştırma alanlarını
geliştirmek ve öğrencilere bilimsel alanların ve
araştırmaların vazgeçilmez kaynakları olan bibliyografya bilgisini
zamana göre genişletmek,müzikle ilgili bir konu seçimi, bunun
araştırılması, araştırma teknikleri, yazım aşamaları, ele alınan konuyu
ifade ederken karşılaşılan güçlükler,müzik araştırmalarına ait çeşitli
yazım şekillerinin ne olduğu hakkında öğrencileri bilgilendirmek, bu konuda aydınlatmak ve yardımcı olmak, bir müzikeserinin, bir müzik makalesinin, bir kitap ya da eski bir yazma eserineleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi konusunda öğrenciyi aydınlatmakve bu incelemelerinin sonucunda görüşlerini eleştiri metoduna uygunolarak, yazıya dökebilmelerini sağlamak, eleştiri yazılarında olmasıgereken kriterleri ve eleştiri metotlarını öğretmek yolu ile bitirme çalışmasına doğru öğrenciyi yönlendirip, hazırlamak.

Dersin Tanımı

Basılı makaleler veya lisans üstü tez çalışmaları üzerinde okuma,
tartışma, analiz ve kritik. Günümüz İnternet kaynakları, multimedia
kaynakları, ses kayıtları ve basılı yayınlar üzerinde analiz ve tartışma.
Hazırlanmış ödev yazılarının stilleri ve içerikleri ile ilgili olarak
danışman ile çalışma.

Koordinatörleri
Gökhan Deneç
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024