Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 312E - Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I
 

KMM 312E - Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I

Dersin Amaçları

1. Öğrencileri kimyasal reaktörlerin ve reaktör kombinasyonlarının analizi ve tasarımı konusunda eğitmek.
2. Öğrencileri reaksiyon hız ifadelerini türetmek için kimyasal reaksiyon hız verilerini toplama ve analiz etme konularında eğitmek.
3. Diferansiyel denklemler, simülasyon ve veri regresyonu içeren kimyasal reaksiyon problemlerinin çözümünde kullanılabilecek olan bilgisayar yazılımlarının kullanılması konusunda pratik yapma imkanı sağlamak.
4. Eleştirel düşünme ve açık-uçlu problemleri çözme becerilerini geliştirme konularında pratik yapma olanağı sağlamak

Dersin Tanımı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliğinin Temelleri: Kütle Denklikleri, Stokiometri ve Kinetik. Akış, Kesikli ve Yarı Kesikli İdeal Reaktörlerin Tasarımı. Basınç Düşüşü Etkileri. Reaksiyon Hız Verilerinin Toplanması ve Analizi. Çoklu Reaksiyonlar. Isı Etkileri ve İzotermal Olmayan Reaktörlerin Tasarımı.

Koordinatörleri
Alper Sarıoğlan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022