Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I
İngilizce Chemical Reaction Eng I
Dersin Kodu
KMM 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Alper Sarıoğlan
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri kimyasal reaktörlerin ve reaktör kombinasyonlarının analizi ve tasarımı konusunda eğitmek.
2. Öğrencileri reaksiyon hız ifadelerini türetmek için kimyasal reaksiyon hız verilerini toplama ve analiz etme konularında eğitmek.
3. Diferansiyel denklemler, simülasyon ve veri regresyonu içeren kimyasal reaksiyon problemlerinin çözümünde kullanılabilecek olan bilgisayar yazılımlarının kullanılması konusunda pratik yapma imkanı sağlamak.
4. Eleştirel düşünme ve açık-uçlu problemleri çözme becerilerini geliştirme konularında pratik yapma olanağı sağlamak
Dersin Tanımı Kimyasal Reaksiyon Mühendisliğinin Temelleri: Kütle Denklikleri, Stokiometri ve Kinetik. Akış, Kesikli ve Yarı Kesikli İdeal Reaktörlerin Tasarımı. Basınç Düşüşü Etkileri. Reaksiyon Hız Verilerinin Toplanması ve Analizi. Çoklu Reaksiyonlar. Isı Etkileri ve İzotermal Olmayan Reaktörlerin Tasarımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi aldıklarında öğrenciler,
1. Kimyasal reaksiyon mühendisliği problemlerini, ezberleyerek değil mantık kullanarak çözebileceklerdir.
2. Homojen ve heterojen reaksiyonlar için izotermal, adyabatik ve adyabatik olmayan akış ve kesikli tip reaktörlerin boyutlandırmasını yapabileceklerdir.
3. Kinetik verileri analiz edebilecek ve hız ifadelerini (reaksiyon mertebesi ve spesifik reaksiyon hızı) türetebileceklerdir.
4. Çoklu reaksiyonları analiz edilebilecek, seçicilik ve verimi belirleyebileceklerdir.
5. Diferansiyel denklemleri çözmek, çoklu kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği reaktörleri simüle etmek ve veri regresyon analizi yapmak için bilgisayar ve bilgisayar yazılımlarını kullanabileceklerdir.
6. Mühendislik problemlerini çözmek için çalışma yapacaklardır.
Önkoşullar TER 201/TER 203/KIM 252
Gereken Olanaklar MATLAB
Diğer
Ders Kitabı H. S. Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, 4 th ed., Prentice Hall, 2016.
Diğer Referanslar 1.J. M. Smith, Chemical Engineering Kinetics, 3rd. ed., McGraw-Hill, 1981
2.O. Levenspiel, Chemical Reaction Engineering, John Wiley, 3rd ed., 1999.
3.C.G. Hill, An Introduction to Chemical Kinetics and Reactor Design, John Wiley, 1977
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022