Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / BEN 107 - Mühendislik Sanatı
 

BEN 107 - Mühendislik Sanatı

Dersin Amaçları

Dersin Amacı

(Course Objectives)


1. Öğrencilerin, sanat, tasarım ve felsefe alanlarıyla ilgili bilinç düzeylerini artırarak mesleki gelişimlerinde yaratıcı anlamda kullanmalarını sağlamak,
2. Kendi meslek alanlarının bilgisini diğer bilgi alanlarıyla ilişkilendirebilmesini ve holistik bir bakışla bütünleşik olarak değerlendirilebilmesini sağlamak,
3. Sanat, tasarım ve felsefe alanında nitelikli birikim oluşturmak,
4. Mesleki uygulama alanlarına yönelik yaratıcı uygulamalar için alt yapı hazırlamak,

Dersin Tanımı

Ders, bio-mühendisliğin tasarım düzeyinde gerekli yaratıcı özünü sanat ve bilim felsefesi kuramları eşliğinde ve gerekli bilgi, beceri ve yeterlilik bağlamında irdeler. Bu çerçevede, felsefi ve tarihsel bağlamda sanat ve mühendislik ilişkisi, felsefi ve sanatsal açıdan doğal ve yapay yapıların incelenmesi, mühendislik tasarımında esin kaynağı olarak doğa çözümlemeleri, sanat ve tasarımda kuram kılgı bağıntısı, mühendisliğin disiplinlerarası doğası, tasarımda çok boyutluluk ve bütünlük öncelikle ele alınacaktır.

Koordinatörleri
Yüksel Demir
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024