Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 526E - Endüstriyel Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi
 

GID 526E - Endüstriyel Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi

Dersin Amaçları

1. Küresel bir sorun olan gıda kayıp ve atıklarının kaynaklarının ve sürdürülebilir gıda sistemine etkilerinin öğrencilere tanıtılması.
2. Gıda endüstrisinde kayıp ve atıkların azaltılması ve/veya yeniden değerlendirilmesi için kullanılabilecek yaklaşımların açıklanması.

Dersin Tanımı

Gıda endüstrisinde atık ve kayıpların kaynakları, temel tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretilmesinde sürdürülebilir gıda işleme yaklaşımları ve bu sektörlerde atık değerlendirilmesi, gıda atıklarından gıda ya da gıda dışı kullanım amacıyla çeşitli bileşenlerin eldesi ve ürün uygulamaları, yerel ve küresel ölçekte yasal düzenlemeler.

Koordinatörleri
Derya Kahveci Karıncaoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024