Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 321E - Gıda mikrobiyolojisi Lab.
 

GID 321E - Gıda mikrobiyolojisi Lab.

Dersin Amaçları

Gıdalarda ürün güvenliği ve kalitesi açısından önemli mikroorganizmaların analiz tekniklerinin öğretilmesi,
Mikrobiyoloji laboratuarında güvenlik kuralları ve çalışma koşullarının öğretilmesi,
Analiz sonuçlarının ilgili ulusal/uluslararası tüzük, yönetmelik ve standartlara ve bilimsel literatüre göre yorumlanmasının öğretilmesi
Hızlı ve modern test tekniklerine ait bilgilerin aktarılması
Ayrıca takım çalışma pratiğinin mühendislik etiği bilincinin, farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma bilincinin ve yaşam boyu öğrenme bilincinin kazandırılmasıdır.

Dersin Tanımı

Temel ve gyda ile ilgili mikrobiyolojik analizler; gydalarda mikroorganizma
sayysy ve tipinin belirlenmesi ve mikroorganizmalaryn mikroskobik,
biyokimyasal ve genetik özelliklerinin belirlenmesi, mikrobiyolojik analizlerle
gyda güvenli?i ve kalitesinin belirlenmesi ile ilgili laboratuar uygulamalaryny
kapsar.

Koordinatörleri
Hatice Funda Karbancıoğlu Güler
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024