Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 428E - Özel Ayırma Teknikleri
 

KMM 428E - Özel Ayırma Teknikleri

Dersin Amaçları

1. Yenilikçi ayırma yöntemleri hakkında bilgi vermek
2. Yenilikçi, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu ayırma yöntemlerini tanıtmak
3. Endüstride kullanılan ayırma yöntemlerinin seçimi yapılırken kullanılan teknikleri anlatmak
4. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin benimsetilmesi
5. Literatür araştırması ve teknik rapor yazma becerisinin geliştirilmesi
6. Sözlü sunum becerisinin geliştirilmesi

Dersin Tanımı

Ayırma Süreçlerinin Temelleri, İyon Değişim Esaslı Ayırma Yöntemleri, Endüstride Kromatografi Uygulamaları, Ultrafiltrasyon ve Ters Ozmoz Teknikleri, Diyaliz ve Elektrodiyaliz Yöntemleri, Superkritik Ekstraksyon ve Azeotropik Distilasyon Yöntemleri, Sedimentasyon ve Akışkanlaştırma, Kristalizasyon, Kurutma İşlemleri (dondurarak kurutma, püskürtmeli kurutma), Santrifuj Ayırma Yöntemleri, Adsorpsiyon ve İyon Değişimi İşlemleri, Gaz Ayırma Teknolojileri, Absorpsiyon, Sıyırma ve İleri Oksidasyon Yöntemleri, Elektrokimyasal Ayırma Yöntemleri

Koordinatörleri
Nil Özbek
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024