Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 428E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Özel Ayırma Teknikleri
İngilizce Special Seperation Techniques
Dersin Kodu
KMM 428E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nil Özbek
Dersin Amaçları 1. Yenilikçi ayırma yöntemleri hakkında bilgi vermek
2. Yenilikçi, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu ayırma yöntemlerini tanıtmak
3. Endüstride kullanılan ayırma yöntemlerinin seçimi yapılırken kullanılan teknikleri anlatmak
4. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin benimsetilmesi
5. Literatür araştırması ve teknik rapor yazma becerisinin geliştirilmesi
6. Sözlü sunum becerisinin geliştirilmesi
Dersin Tanımı Ayırma Süreçlerinin Temelleri, İyon Değişim Esaslı Ayırma Yöntemleri, Endüstride Kromatografi Uygulamaları, Ultrafiltrasyon ve Ters Ozmoz Teknikleri, Diyaliz ve Elektrodiyaliz Yöntemleri, Superkritik Ekstraksyon ve Azeotropik Distilasyon Yöntemleri, Sedimentasyon ve Akışkanlaştırma, Kristalizasyon, Kurutma İşlemleri (dondurarak kurutma, püskürtmeli kurutma), Santrifuj Ayırma Yöntemleri, Adsorpsiyon ve İyon Değişimi İşlemleri, Gaz Ayırma Teknolojileri, Absorpsiyon, Sıyırma ve İleri Oksidasyon Yöntemleri, Elektrokimyasal Ayırma Yöntemleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan yenilikçi ayırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2. Yenilikçi, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu ayırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3. Endüstride aktif olarak kullanılan ayırma proseslerini kimya mühendisliği bakış açışısıyla analiz edebilecekler, alternatif prosesler önerebileceklerdir.
4. Ayırma proseslerinin seçiminde çevresel etkilerin önemini kavrayıp, gerekli standart ve sınırlamaları dikkate alacaklardır.
5. Bireysel çalışma gerçekleştirmiş olacaklardır.
6. Teknik konularda gereken standartlarda yazılı rapor hazırlayabileceklerdir.
7. Çalışmalarının sonuçlarını bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunabileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Seader, J. D., Henley, E. J., & Roper, D. K. (2011). Separation process principles. New York: Wiley.
2. Sırkar, K.M. (2014). Separation of Molecules, Macromolecules and Particles, Principles, Phenomena and Processes, UK: Cambridge Press.
3. Wilson, I., Poole, C. (2009) Handbook of Methods and Instrumentation in Separation Science, UK: Elsevier.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024