Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 213E - Malzeme Biliminin Temelleri
 

MET 213E - Malzeme Biliminin Temelleri

Dersin Amaçları

Malzeme biliminde yeralan yapı-özellik –işlem kavramlarının ders boyunca öğrencinin analitik düşünme yeteneğini ön plana çıkaracak şekilde vurgulanması.
Malzeme bilimin yeri ve öneminin kavranması ve disiplinlerarası düşünme anlayışının oturtulması.
Temel malzeme bilimi bilgilerinin öğrenci tarafından kavranması günümüz mühendislik malzemelerinin tanınması, temel üretim yöntemleri malzeme mikroyapı performans ilişkıleri, güven ve seçim kriterleri ve ilgili mühendislik standartları hakkında bilgi sahibi olmaları.

Dersin Tanımı

Malzeme bilimine genel giriş ve malzeme mühendisliğinde malzeme biliminin yeri.
Malzemelerin sınıflandırılması. Malzemelerin iç yapısı: atomik yapı, iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ Van der waals bağı, bağ enerjisi kavramlarının malzemelerin fiziksel özelliklerine ilişkilendirilmesi.
Kristal ve amorf yapı: krıstal yapıda doğrultular ve düzlemler
Kristal kusurları : noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar.
Saf metal, alaşım, katı eriyik, difüzyon kavramları.
Malzemelerin mekanik davranışı: çekme deneyi, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, gevrek ve sünek davranış, sertlik, kırılma, yorulma ve sürünme kavramları.
Malzeme –özellik ve işlem ilişkisinin tanımlanması
Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: katılaşma ve tane boyutu sertleştirmesi, alaşımlandırma, dispersiyonla sertleşme, soğuk şekil verme ve ısıl işlem, sıcak şekil verme, tavlama,, faz diyagramları ve dönüşümlerinin kısa tanıtımı ve ötektik alaşımlar, ısıl işlem, temperleme kavramları.
Seramik ve Polimer esaslı malzemelerin metalik malzemelerden farklı noktaları vurgulanarak tanıtımı ve kompozit malzeme kavramına giriş.
Günümüz mühendislik malzemelerine (demir-çelik alaşımları, demir dışı alaşımlar, seramik, polimer ve kompozit) genel bakış.

Koordinatörleri
Gültekin Göller
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024