Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MAL 201 - Malzeme Bilimi
 

MAL 201 - Malzeme Bilimi

Dersin Amaçları

1. Metal, seramik, organik ve kompozitlerden oluşan mühendislik malzemelerini ve bunların özelliklerini tanıtmak
2. Malzemelerin yapısal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkileri tanıtmak
3. Tasarımda malzeme seçiminin önemini vurgulamak

Dersin Tanımı

1. Malzemelerin fiziksel özelliklerini kimyasal bileşimleri ile atomsal bağ yapılarını dikkate alarak tahmin edebilme becerisi
2. Kristal düzlem ve doğrultuları Bravais ve Miller indisleri ile tanımlama becerisi
3. Yapısal kusurlar ile bunların kristal yapılı malzemelerin özelliklerine etkilerini kavrama becerisi
4. Malzemelerin mekanik özelliklerinin anlaşılması ve bunların ölçülmesi ile ilgili bilgi ve beceriler
5. Yayınmanın kristal yapılı malzemelerin kimyasal bileşimine ve mekanik özelliklerine etkisini tanımlama ve bir boyutlu problemleri çözebilme becerisi
6. İki bileşenli faz diyagramlarını kullanarak kristal yapılı malzemelerin fazlarını, oranlarını ve bileşimlerini belirleyebilme becerisi
7. Alaşım sistemlerinde katılaşma ve yayınma prensiplerini kullanarak faz dönüşümlerinin kinetiği ile ilgili problemlerde fikir yürütme becerisi
8. Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerde yapı-özellik ilişkisini kurma ve yorum yapabilme becerisi
9. Korozyon türlerini tanıma ve korunma yöntemleri hakkında önerilerde bulunma becerisi

Koordinatörleri
Cengiz Tahir Bodur
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024