Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 212 - Termodinamik
 

GID 212 - Termodinamik

Dersin Amaçları

Termodinamik genel olarak enerji ve enerji biçimlerinin birbirlerine dönüşümünü inceleyen temel mühendislik bilimidir. Madde ile enerji arasındaki etkileşimlerin söz konusu olduğu her türlü mühendislik uygulaması termodinamik konusu ile bir şekilde ilgilidir. Gıdaların işlenmesi sırasında enerji ve madde alışverişleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu konuları detaylı olarak işleyecek derslere temel oluşturması açısından da termodinamik dersi önem taşımaktadır. Bu kapsamda,
1. Enerji ve madde dengesinin ile ilgili kavramların geliştirilmesi,
2. Verim kavramının irdelenmesi,
3. Gıdaların kurutulması ve saklanması sırasında ortam akışkanı olarak kullanılan nemli hava ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi,
4. Gıda sanayinde kullanılan buharlı güç ve soğutma çevrimlerinin öğrenilmesi,
5. İşlemleri irdelerken konuya mühendisçe yaklaşmak için mühendis bakış açısının kazanılması
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Ders kapsamında termodinamik ile ilgili temel kavramların, saf madde ve ilgili tablolarının öğrenilmesi sağlanacak; açık ve kapalı sistemlerde birinci yasa incelenecek, nemli hava ile ilgili bilgiler ve işlemler tartışılacaktır. Bu konuları takiben entropi ve önemi ile açık ve kapalı sistemlerde ikinci yasa incelenecektir. Son olarak buharlı güç ve soğutma çevrimleri üzerinde durulacak, gıda sanayinde ısı pompalarının uygulamaları üzerinde durulacaktır.

Koordinatörleri
Yusuf Onur Devres
Fatma Ebru Fıratlıgil
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024