Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 532E - Organik Atıklardan Biyoenerji Geri Kazanımı
 

EBT 532E - Organik Atıklardan Biyoenerji Geri Kazanımı

Dersin Amaçları

1. Organik atıklar için anaerobik biyokimyasal arıtma süreçlerinin gösterilmesi,
2. Yenilenebilir bir enerji olan biyogazın geri kazanımına imkan veren teknolojilerin gösterilmesi,
3. Farklı organik kaynaklı atıklar için biyoenerji geri kazanım potansiyellerinin ortaya konması,

Dersin Tanımı

Organik katı atıkların anaerobik dönüşümü. Sıvı ve katı organik atıklar için anaerobik reaktör tipleri. Evsel katı atıkların organik kısmının diğer organik katı atıklarla birlikte anaerobik dönüştürülmesi. Katı atık düzenli depolama tesislerinin anaerobik biyoreaktör olarak işletimi. Biyoenerji geri kazanım sürecinin diğer atıklar için uygulamaları. Organik katı atıklardan biyoenerji geri kazanımı sürecinin son ürünleri, etkileri ve maliyeti.

Koordinatörleri
Mahmut Altınbaş
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024