Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 532E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Atıklardan Biyoenerji Geri Kazanımı
İngilizce Bioener.Recov.from Organ.Waste
Dersin Kodu
EBT 532E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mahmut Altınbaş
Dersin Amaçları 1. Organik atıklar için anaerobik biyokimyasal arıtma süreçlerinin gösterilmesi,
2. Yenilenebilir bir enerji olan biyogazın geri kazanımına imkan veren teknolojilerin gösterilmesi,
3. Farklı organik kaynaklı atıklar için biyoenerji geri kazanım potansiyellerinin ortaya konması,
Dersin Tanımı Organik katı atıkların anaerobik dönüşümü. Sıvı ve katı organik atıklar için anaerobik reaktör tipleri. Evsel katı atıkların organik kısmının diğer organik katı atıklarla birlikte anaerobik dönüştürülmesi. Katı atık düzenli depolama tesislerinin anaerobik biyoreaktör olarak işletimi. Biyoenerji geri kazanım sürecinin diğer atıklar için uygulamaları. Organik katı atıklardan biyoenerji geri kazanımı sürecinin son ürünleri, etkileri ve maliyeti.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Organik atıkların anaerobik dönüşüm prosesinin temellerini,
2. Sıvı ve katı organik atıklar için anaerobik çürütücülerin yapılanışını,
3. Farklı organik tipteki atıkların tek başına veya birlikte dönüştürülmesini,
4. Katı atık düzenli depolama tesislerinin anaerobik biyoreaktör olarak işletilmesini,
5. Biyohidrojen ve biyoetanol üretim prosesi ve uygulanması,
6. Organik katı atıklardan biyoenerji geri kazanımı sürecinin son ürünleri, etkileri ve maliyeti,
7. Biyoenerji üretiminde sistem tercihinin yapılabilmesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020