Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / RBT 512E - Radyoekoloji
 

RBT 512E - Radyoekoloji

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı:
1. Ekosistemlerde doğal ve yapay radyonüklidlerin birikim ve hareketini öğretmek,
2. Radyasyonun bireyler, toplum ve ekosistem üzerindeki etkilerini öğretmek,
3. Ekolojik süreçlerde radyonüklidlerin izleyici olarak kullanımını tanıtmak.

Dersin Tanımı

Radyoekolojinin konusu ve kapsamı, radyoaktif serpintiler ve özellikleri, ekolojik önemi olan radyonüklidler, ekolojik sistemlerin radyoaktif duyarlığı, radyoaktif artıkların çevreye taşınması, farklı ekosistemlerde radyoaktivite, ekolojik örnekleme ve çevresel faktörler, doğal ekosistemlerde Cs-137, K-40 ve Be-7 izotoplarının davranışlarının benzerlikleri ve farklılıkları, ekolojide teorik ve ampirik yaklaşımlar, radyoaktif atık depolama sistemlerinin ekolojik güvenlik açıdan değerlendirilmesi için biyolojik yaklaşımlar.

Koordinatörleri
Ayşe Nur Esen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024