Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 606E - Nukleer Reaktör Güvenliği
 

EBT 606E - Nukleer Reaktör Güvenliği

Dersin Amaçları

1. Temel nükleer reaktör güvenlik kavramlarını tanıtmak.
2. Nükleer tesisler için kaza riski analizi uygulamalarını öğretmek.
3. Nükleer güvenlik sistemleri konularında bir altyapı oluşturmak.
4. Geçmişte olmuş nükleer santral kazalarının incelenmesiyle deneyim kazanılmasını sağlamak.
5. Nükleer santralların yer seçimi ve lisanslanması ile ilgili temel kavramları öğretmek.

Dersin Tanımı

Radyasyonlar, radyoaktif prosesler, radyasyonun maddeyle etkileşmesi. Radyasyondan korunma standartları. Radyasyonların biyolojik etkileri, zırhlanması. Nükleer santralların lisanslanması. Çevreye sızan-salınan radyoaktivitenin yayılması, serpintisi, dozları. Nükleer santral yer seçimi. Nükleer santrallarda kaza önleme-kontrolü güvenlik prensipleri, tedbirleri, önlemleri. Uluslararası Nükleer Olay Skalası (INES). PWR–LOCA, BWR–LOCA, HTGR tasarım temelli tasarım kazası (DBDA) güvenlik sistemleri. Three Mile Adası, Çernobil, Fukushima Daiichi kazaları. Kaza riski analizi. Radyoaktif artıkların idaresi.

Koordinatörleri
Ahmet Durmayaz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023