Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 620E - Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde İşaret İşleme ve Analizi
 

EBT 620E - Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde İşaret İşleme ve Analizi

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere işaret işleme ve analiz teknikleri ve bu tekniklerin rüzgar, güneş, hidro, dalga ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji sistemlerindeki uygulamaları konusunda formasyon kazandıracak bir dersin verilmesi amaçlanmaktadır.
2. Öğrencilerin bu konulardaki becerilerini sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, gerek tez çalışmalarında gerekse mezuniyet sonrası araştırma-geliştirme projelerinde çalışabilmelerini sağlayacak bir altyapı kazandırmak hedeflenmektedir.

Dersin Tanımı

Bu ders yenilenebilir enerji sistemlerinde işaret işleme ve analiz metotlarını kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yenilenebilir enerji sistemlerinde karşılaşılan işaretlerin, sürekli ve ayrık zamanda karakteristikleri, zaman ve frekans-domeni analizleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca işaret işleme sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan elemanlar incelenecektir. Gerçek zamanda işaret işleme ve analizi, öngörü, durum izleme ve hata öngörüsü gibi konular ele alınacaktır. Rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji sistemlerinin işaretleri analiz edilecektir.

Koordinatörleri
Burak Barutçu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024