Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 620E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde İşaret İşleme ve Analizi
İngilizce Signal Processing and Analysis in Renewable Energy Systems
Dersin Kodu
EBT 620E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Burak Barutçu
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere işaret işleme ve analiz teknikleri ve bu tekniklerin rüzgar, güneş, hidro, dalga ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji sistemlerindeki uygulamaları konusunda formasyon kazandıracak bir dersin verilmesi amaçlanmaktadır.
2. Öğrencilerin bu konulardaki becerilerini sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, gerek tez çalışmalarında gerekse mezuniyet sonrası araştırma-geliştirme projelerinde çalışabilmelerini sağlayacak bir altyapı kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Tanımı Bu ders yenilenebilir enerji sistemlerinde işaret işleme ve analiz metotlarını kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yenilenebilir enerji sistemlerinde karşılaşılan işaretlerin, sürekli ve ayrık zamanda karakteristikleri, zaman ve frekans-domeni analizleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca işaret işleme sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan elemanlar incelenecektir. Gerçek zamanda işaret işleme ve analizi, öngörü, durum izleme ve hata öngörüsü gibi konular ele alınacaktır. Rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji sistemlerinin işaretleri analiz edilecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Yenilenebilir enerji sistemlerinde karşılaşılan işaretleri işleyebilme, sürekli ve ayrık zamanda analiz metotlarını uygulayabilme
2. İşaretlerin zaman ve frekans domeni analizlerini yapabilme
3. Süzgeçleme tekniklerini uygulayabilme
4. Yenilenebilir enerji sistemlerinde öngörü metotlarını (lineer ve lineer olmayan) kullanabilme
5. Yenilenebilir enerji sistemlerinde işaret işleme sistemleri ve elemanlarını tanıma
6. Gerçek zamanda işaret işleme ve analizi, durum izleme ve hata öngörüsü uygulamalarını yapabilme
7. Rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji sistemlerinin işaretlerini üzerinde gerekli analizleri yapabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023