Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 539 - Enerji, Çevre ve Hukuku
 

EBT 539 - Enerji, Çevre ve Hukuku

Dersin Amaçları

1. Fosil yakıtların üretimi, taşınması, işlenmesi ve kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek,
2. Nükleer enerji üretimi ve kullanılmış nükleer yakıtın geri kazanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek,
3. Farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek
4. Enerji, çevre ve nükleer hukukun temel ilkeleri ve bunların Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamalarını öğretmek

Dersin Tanımı

Enerjinin ve enerji kaynaklarının tanıtımı ve sınıflandırılması. Fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz) üretimi, taşınması, işlenmesi, kullanımı ve kullanımı sonrası meydana gelen çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler. Nükleer enerji üretimi ve kullanılmış nükleer yakıtın geri kazanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgar, hidrolik, hidrojen ve biyokütle ) kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler. Enerji, çevre ve nükleer hukukun temel ilkeleri ve bunların Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamaları.

Koordinatörleri
Nilgün Yavuz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023