Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 539 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enerji, Çevre ve Hukuku
İngilizce Energy, Environment and Law
Dersin Kodu
EBT 539 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Yavuz
Dersin Amaçları 1. Fosil yakıtların üretimi, taşınması, işlenmesi ve kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek,
2. Nükleer enerji üretimi ve kullanılmış nükleer yakıtın geri kazanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek,
3. Farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek
4. Enerji, çevre ve nükleer hukukun temel ilkeleri ve bunların Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamalarını öğretmek
Dersin Tanımı Enerjinin ve enerji kaynaklarının tanıtımı ve sınıflandırılması. Fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz) üretimi, taşınması, işlenmesi, kullanımı ve kullanımı sonrası meydana gelen çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler. Nükleer enerji üretimi ve kullanılmış nükleer yakıtın geri kazanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgar, hidrolik, hidrojen ve biyokütle ) kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler. Enerji, çevre ve nükleer hukukun temel ilkeleri ve bunların Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;

1. Enerji ve enerji kaynakları,
2. Fosil yakıtların üretimi, taşınması, işlenmesi ve kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler,
3. Nükleer enerji üretimi ve kullanılmış nükleer yakıtın geri kazanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler,
4. Farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler ve alınabilecek önlemler,
5. Enerji, çevre ve nükleer hukukun temel ilkeleri ve bunların Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamaları.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021