Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 510 - Temiz Yanma Teknolojileri
 

EBT 510 - Temiz Yanma Teknolojileri

Dersin Amaçları

1. Fosil yakıtların çevreye zarar verilmeksizin kullanılabileceğinin anlatılması
2. Yakıtlar için temiz yakma teknolojilerinin tanıtılması.
3. Enerji kaynaklarının dönüşümlerini toplam fayda açısından verimli şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen Ar-Ge çalışmaları yapabilecek insan kaynağının yetiştirilmesi.

Dersin Tanımı

Fosil yakıtlardan çevreye en az zarar verecek şekilde yararlanılmasını sağlayacak farklı teknolojilerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu teknolojiler, ayrı ayrı ele alınarak, sıfır emisyonlu güç çevrimleri, katalitik yanma teknikleri ve akışkan yatak sistemleri anlatılacaktır. Derste, ayrıca; yanma sonrası emisyonların azaltılması ile ilgili teknolojiler de kapsamlı bir şekilde verilecektir.

Koordinatörleri
Nilgün Yavuz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022