Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 556 - Nükleer Mikro Bataryalar
 

EBT 556 - Nükleer Mikro Bataryalar

Dersin Amaçları

Bu derste; aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
1. İyonize eden radyasyon kaynakları hakkında bilgi vermek;
2. Radyasyonun madde ile etkileşme mekanizmalarını göstermek
3. Radyasyonun elektrik enerjisine dönüştürme ilkeleri hakkında bilgi vermek;
4. Silikon beta voltaiklerin tasarımı ve modellenmesini göstermek
5. Schottky diyotlu ve heteroeklemli betavoltaikleri tanıtmak.

Dersin Tanımı

İyonize eden radyasyon ve radyoaktif kaynaklar, İyonize eden radyasyonun madde ile etkileşmesi; Radyoaktif enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü; Nükleer bataryalar için radyoaktif malzemeler; Nükleer bataryalar için radyasyon kaynakları ve ışık kaynakları, Yarıiletkenler ve fosfor malzemeler, Radyasyonun elektrik enerjine doğrudan olmayan dönüşüm esasları, Radyasyon hasarı, Silikon beta voltaikler, Heteroeklemli fotovoltaik hücreler, AlGaAs-GaAs heteroeklemli beta voltaikler, GaN Schottky diyotlu beta voltaikler.

Koordinatörleri
İskender Atilla Reyhancan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024