Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 556 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 İyonize eden radyasyon ve radyoaktif kaynaklar
2 İyonize eden radyasyonun madde ile etkileşmesi
3 Radyoaktif enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü
4 Nükleer bataryalar için radyoaktif malzemeler
5 Nükleer bataryalar için radyasyon ve radyolüminesans ışık kaynakları
6 Yarıiletkenler ve fosfor malzemeler
7 Radyasyonun elektrik enerjine doğrudan olmayan dönüşüm esasları
8 Radyasyon hasarı
9 Silikon beta voltaiklerin tanıtımı
10 Silikon beta voltaiklerin tasarımı
11 Silikon beta voltaiklerin modellenmesi
12 Heteroyapılı fotovoltaik hücreler
13 AlGaAs-GaAs heteroyapılı beta voltaikler
14 GaN Schottky diyotlu beta voltaikler
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020