Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 556 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Nükleer Mikro Bataryalar
İngilizce Nuclear Micro Batteries
Dersin Kodu
EBT 556 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İskender Atilla Reyhancan
Dersin Amaçları Bu derste; aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
1. İyonize eden radyasyon kaynakları hakkında bilgi vermek;
2. Radyasyonun madde ile etkileşme mekanizmalarını göstermek
3. Radyasyonun elektrik enerjisine dönüştürme ilkeleri hakkında bilgi vermek;
4. Silikon beta voltaiklerin tasarımı ve modellenmesini göstermek
5. Schottky diyotlu ve heteroeklemli betavoltaikleri tanıtmak.
Dersin Tanımı İyonize eden radyasyon ve radyoaktif kaynaklar, İyonize eden radyasyonun madde ile etkileşmesi; Radyoaktif enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü; Nükleer bataryalar için radyoaktif malzemeler; Nükleer bataryalar için radyasyon kaynakları ve ışık kaynakları, Yarıiletkenler ve fosfor malzemeler, Radyasyonun elektrik enerjine doğrudan olmayan dönüşüm esasları, Radyasyon hasarı, Silikon beta voltaikler, Heteroeklemli fotovoltaik hücreler, AlGaAs-GaAs heteroeklemli beta voltaikler, GaN Schottky diyotlu beta voltaikler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Radyasyon kaynakları ve radyasyonun madde ile etkileşme mekanizmalarını öğrenme,
II. Radyoaktif bozunum enerjisinin elektrik enerjine dönüştürme ilkelerini anlama
III. Silikon beta voltaiklerin tasarımı ve modellenmesi için beceriler kazanılması
IV. Schottky diyotlu ve heteroyapılı beta voltaikler hakkında bilgi kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021